The Prize Consultancy.analysis, imaging, politics.

Wat doet The Prize Consultancy

analysis

Elke kwestie kan worden weergegeven als een soort boom. Er is een oorsprong van het probleem (of soms enkele). Daaruit ontstaat het onderwerp. Door goede analyse is duidelijk te maken wat er niet bij hoort, wat onmogelijk is, wat onwaar is. Ontbrekende takken kunnen worden opgespoord en ingevuld. Of het nu gaat om beleidsteksten, probleemsignalering, getallendatabases, er is altijd een verhaal te vertellen. Vaak is dat verhaal spannend, en soms hilarisch. Analyse is een zoektocht naar dat spannende verhaal. Het resultaat is dus vaak ook heel aansprekend.

imaging

Nieuwe toepassingen op het gebied van fotografie. Sinds het begin van fotografie probeert men te voorkomen dat onbedoeld "bewogen" foto's worden genomen. Die praktijk is overgenomen met de komst van digitale fotografie, en met het weergeven van digitale foto's op internet, op telefoons en in digitale fotolijstjes. En dat is heel raar! Want in films als Runaway (1984) en de Harry Potter-reeks (vanaf 2001) zijn juist subtiel bewegende foto's te zien. Met Photions presenteert The Prize Consultancy a/i/p. het vastleggen van het poseren. Resulterend in subtiel bewegende foto's.

Beeldverbetering en videoconversie. Moderne beeldschermen vragen hoge kwaliteit video. Filmpjes die zijn opgenomen in een lage resolutie zijn onduidelijk, details onscherp, en je krijgt hoofdpijn als je er lang naar kijkt. Binnen in de videostroom zit informatie verborgen die kan helpen de beelden op te poetsen. imáGROW is een doorlopend onderzoeksproject op dat gebied. De toepassingen zijn legio. Van misdaadbestrijding (filmpjes van mobiele telefoons, camera's in de openbare ruimte, enz.) tot defensie (tanks kunnen beter richten) tot consumentenelektronica (mooier beeld op je TV).

Kaarten, design, graphics. Praatjes vullen geen gaatjes, maar plaatjes wel! Een kwestie spreekt vaak meer aan als het gevisualiseerd kan worden. Geen ingewikkelde toestanden, maar een helder plaatje. Wáár hebben mensen geluidhinder? In welke zone treden gezondheidsproblemen op? Wat is de verdeling van stemmen over het gebied? Waar wonen de voorstanders van een bepaalde politiek? Hoe verschuift steun geografisch in de tijd? Het kan met ingewikkelde animaties, of met simpele flipkaarten. Ik heb eigen technieken om politiek draagvlak in kaart te brengen. En techniek om bolletjeskaarten te genereren waarbij de bolletjes elkaar niet overlappen, en toch de geografische verhoudingen behouden blijven. Ik verkoop bovendien de database van de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Niet alleen de uitslagen, maar ook de locatie van alle stembureaus (geocode).

politics

Sinds eind jaren tachtig houd ik mij bezig met de politiek. Soms in het middelpunt, soms aan de zijlijn. Soms deelnemer, soms toeschouwer. Zo heb ik goed inzicht in de (on)mogelijkheden van politiek, en manieren van doelbereiking. "Politics" slaat verder op beleid. Als bestuurskundige is doelgerichtheid, doeltreffendheid, en doelmatigheid onderwerp van onderzoek.

Wat deed The Prize Consultancy

1993-1997 Oprichting, trainingen, software-installaties, en multi-taal presentaties aan internationale groepen

Maar ook bij Hoogovens, Océ, Unilever, FIAT, Péchiney, Daimler-Benz, Hoechst, etc. heeft The Prize Consultancy installaties en cursussen verzorgd.

1996- SIDNÉén van de 60 oprichtende leden van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Commercieel webhoster tot 2006, daarna alleen voor projecten.

1996-2004 Europese projecten, als onderdeel van het project management. Zowel voor technische invulling, als leverancier van constituerende teksten. Samenwerking in Infocities Office.

2002- Softwarebedrijf. Ontwikkelen van eigen tools.

2007- Esprit programmeNadruk op onderzoek en ontwikkeling. In 1996 won The Prize Consultancy een SME Exploratory Award onder Esprit in het kader van het 4th European Union Research and Technological Development (R&D) Framework Programme.

Wat vinden anderen daarvan

Behalve diverse tevreden klanten sinds 1993 zijn er opmerkelijke zaken:

NRC Handelsblad, 16 juli 2010In samenwerking met NRC Handelsblad werd voor de eerste keer een kaart gemaakt van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Grote pagina's in NRC Handelsblad en NRC Next.

Dat hobbyonderzoek werd serieuzer door een aanstelling aan de Universiteit Twente voor (onbezoldigd) promotieonderzoek naar de geografische spreiding van verkiezingsresultaten.

In 2012 waren er weer verkiezingen, dus ontstond er een tweede database. Die kan worden vergeleken met die van 2010. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door de ontdekking van een model dat vrij goed geografisch de uitslagen kan interpoleren. Dat is aansprekelijk toepasbaar in de samenwerking met de Politieke Academie, vanaf 2013.

FreqCopyDe multinational Hauppauge gebruikte de software FreqCopy in handleidingen voor de installatie van hun eigen hardware.

Ik schreef mee aan de I-Visie van de Gemeente Den Haag. Hun visie op de mogelijkheden van internet. Ambities als Het Glazen Stadhuis (transparant bestuur) en Residentie.Net. Dat social network voor de Haagse bevolking werd in 2000 geopend.

Infocities OfficeBij de review door onafhankelijke experts van de Europese Commissie in april 1999 werd speciale aandacht geschonken aan het "excellent project management" van het Infocities project. Geen kleinigheid, want het ging om 17 Europese steden en 35 industriële partners. Ik was als mede-bedenker en adjunct-projectdirecteur betrokken in alle fasen van het project. In Manchester is in 1998 de Digital Summer. Aan alle lantaarnpalen in de straten naar het stadhuis hangt een vaandel met de projectnaam "Infocities".

ITUIn wereldwijde oplage (45.000) verscheen in 1997 een publicatie van mijn hand over stedelijke bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling met een voorwoord van Martin Bangemann en Al Gore. "Infocities - Support for Citizens and SMEs", in: "Global Communications Interactive '97", gepubliceerd door Hanson Cooke Ltd. voor de ITU, de Internationale Telecommunicatie-unie, die een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is.

In 1995 gaf ik veel trainingen en presentaties. Het Telecities secretariaat huurde mij in voor de conferentie in Den Haag. Verder gaf ik een vierdelige cursus over internet aan Sir Brian Tovey, directeur van de Britse Government Communications Headquarters (GCHQ) van 1978-1983. Dit is een onderdeel van de Britse geheime dienst MI 6, equivalent van de Amerikaanse National Security Agency (NSA). Hetzelfde jaar kreeg ik training van Otto Leiberich. Een bekende Duitse cryptoloog, die dat al deed begin jaren veertig. Hij was in 1992 oprichter van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Joost Smits

a/i/p.

a/i/p.